Ontheffing lichtarmaturen en sirene

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU besluit,
Aan de Stichting police-service.nl, ten dienste van de medewerkers en vrijwilligers ten bate van het realiseren van wensritten en de begeleiding hiervan, uitgevoerd met (replica’s) van historische hulpverleningsvoertuigen, binnen heel Nederland, voor alle wegen, tot en met 31 juli 2022, vrijstelling te verlenen van:

  1. het bepaalde in het volgende artikelen van de Regeling voertuigen:
    5.2.65, eerste lid, ten aanzien van de retroreflecterende voorziening;
    5.2.65, tweede lid, voor het hebben van een lichtarmatuur voor een zwaailicht en een zwaaibalk, alsmede frontflitsers;
    5.2.71, derde lid, voor het hebben van een Amerikaanse sirene;

etc.

De volledige ontheffing is op kenteken gesteld en is aanwezig in/bij het voertuig, dit ter inzage van bevoegde ambtenaren.