Stichting opgericht

Op 1 juni 2016 is besloten om een nieuwe stichting in het leven te roepen.

De reden? Onrust binnen bestaande groepen. We zullen niet in details treden, maar diverse personen waren niet meer welkom of voelden zich niet meer thuis binnen de bestaande organisaties.

Wij hebben als doelstelling om kinderen een fijne dag te bieden. Onze voertuigen staan in dienst van dat doel, van de kinderen en hun ouders. Wij zijn niet panisch voor krasjes of vieze plakkende kindervingers. Dat poetsen we wel weer weg. Natuurlijk zijn we trots op onze voertuigen en vertellen we u graag wat we ervan weten. We dragen ons bij het voertuig passende uniform met trots.

Wij genieten als de kinderen lachen en even vergeten dat ze ziek zijn of een handicap hebben. Wij staan klaar voor alle wensdag activiteiten van alle stichtingen die dit aanbieden en zullen zoveel als mogelijk gratis medewerking verlenen. Al dit soort activiteiten worden uit beperkte en veelal private middelen bekostigd. Uiteraard staan wij open voor sponsors en donateurs. Hoe we dit vorm gaan geven moeten we nog verder uitwerken.

Heeft u een commerciele activiteit en wilt u van onze betaalde diensten gebruik maken dan staan wij daar voor open, Alle inkomsten komen ten goede van ons doel.