Bestuur

De stichting wordt gerund door vrijwilligers. Al onze vrijwilligers hebben recht om zitting te nemen in het bestuur en het aantal bestuursleden is niet gemaximaliseerd. Besluiten worden door de gehele groep genomen. Onze vrijwilligers krijgen geen vergoedingen.

Alle inkomsten worden besteed aan het betalen van de kosten van deelname aan goede doelen evenementen.

Uiteraard zijn er binnen het bestuur taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ben Snelders Wiert Huttema Leo Huisman
Ben Snelders, Oosterhout
Secretaris
Wiert Huttema, Rotterdam
Voorzitter
Leo Huisman, Zwijndrecht
Penningmeester
Nicoline Huttema Raymond